Hållbarhet

Vi vill utföra vårt arbete med så liten påverkan på miljön som möjligt genom att:

  • Följa de lagar som gäller inom bland annat miljöskydd
  • Arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan
  • Hushålla med resurser och energi
  • Begränsa mängden avfall och se till att allt avfall sorteras korrekt
  • Minska användningen av produkter med lösningsmedel
  • Ständigt arbeta med förbättringsåtgärder och uppföljningsarbete.